The Best of February 2014

愛! 因為一切很美。。。 一年前在你朋友婚禮中認識到你地,一年過後就到你地結婚啦! 好開心可以再次見到你地及成為你地既婚禮攝影師! 多謝你地同賓客既讚賞! 祝你們恩恩愛愛,日日都咁 Sweet!!!  我們會繼續努力,帶給客人每一個美好回憶!

Rate this:

The Best of December 2013

一套超過30年祖傳黑色裙褂,使父母的喜悅與祝福滿滿傳給一對新人! 多謝你們當日對我們團隊既信任與讚賞! 感恩神! 給我遇到你地好好既客人,多謝你地同賓客既讚賞! 我們會繼續努力,帶給客人每一個美好回憶!

Rate this: